Mens, sta nu toch eens STIL! 

WAT ALS CORONA EEN UITNODIGING IS?

Een uitnodiging tot stil staan en vertragen. Tot bewust worden. Want we lijden allemaal: mens, dier én planeet.

Een inzicht ook, dat het anders kan, mag en ZAL zijn, op voorwaarde dat we stilstaan en vertragen.

Zodat we bewust kunnen KIEZEN, of we ons leven lijden, of ons leven vastpakken en leiden.

Die keuze is aan jou.

Maar de gevolgen zijn voor jou én vele generaties NA jou…

VERTALING VAN VIDEO DARINKA MONTICO – 3,5′

Blijf staan! Halt. Stop.

Niet meer bewegen…

Dit is geen verzoek meer,
het is een EIS.

Wij zijn hier om je te helpen.
Want deze supersonische achtbaan is ontspoord.
We zijn nu wel klaar met vliegtuigen, treinen, scholen,
winkelcentra, vergaderingen…

We hebben de hectische storm van illusies en verplichtingen doorbroken, want die verhinderde je

  • je ogen op de hemel te richten,
  • naar de sterren te kijken,
  • naar de zee te luisteren,
  • je te laten wiegen op het gezang van vogels,
  • door weides te rollen,
  • een appel van de boom te plukken,
  • te glimlachen naar een dier in het bos,
  • bergen te ademen,
  • en naar je gezond verstand te luisteren…

We MOESTEN dit doorbreken

Je kan je niet veroorloven
voor God te spelen!

We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid.
Zo is het altijd geweest,
ook al ben je het vergeten.

Wij onderbreken deze ‘uitzending’,
deze eindeloze kakofonie
van verdeeldheid en afleiding,
om je dit nieuws te brengen:

Het gaat niet goed met ons.
Met niemand van ons.
We lijden allemaal…

Vorig jaar hebben de orkanen van vuur,
die de longen van de aarde verbrandden
jullie niet tegengehouden.

Net zomin als de gletsjers,
die aan het verdwijnen zijn,
of de steden,
die aan het zinken zijn.

Zelfs de wetenschap,
dat mensen de enige oorzaak zijn
van de zesde massa-extinctie heeft niet geholpen.

Jullie hebben niet naar mij geluisterd.

Het is ook moeilijk om te luisteren
als je zo druk bent
met de strijd om alsmaar hoger te klimmen
op de steigers van het comfort
dat jullie voor jezelf gebouwd hebben.

Maar de fundamenten zijn aan het breken.

Ze buigen door onder het gewicht
van jullie fictieve verlangens.

Ik zal jullie helpen

Ik zal die orkanen van vuur
naar jullie lichaam brengen.

Ik zal jullie longen overspoelen.

Ik ga jullie isoleren, als een ijsbeer
op een losgeslagen stuk ijs.

Luister je nu wel?

Ik ben niet ‘de vijand’.
Ik ben enkel de boodschapper.
Ik ben een bondgenoot.
Ik ben de kracht die het evenwicht komt herstellen.

 

Nu MOETEN jullie naar mij luisteren

Naar mijn schreeuw dat jullie moeten stoppen!

Blijf staan, zwijg, luister, jullie allemaal.

Richt eens je ogen naar de lucht:
hoe gaat het daarmee?

Er zijn geen vliegtuigen meer.

Hoe belangrijk is het, dat er schone lucht is
om te kunnen genieten van de zuurstof die jullie inademen?

Kijk naar de zee: hoe gaat het daarmee?

Kijk naar de rivieren: hoe zijn ze?

Kijk naar de aarde: hoe gaat het met haar?

En kijk eens naar jullie zelf,
hoe gaat het met jullie?

Je kan niet ‘gezond zijn’ in ‘een ziek ecosysteem’

Sta nu eens stil!

Velen van jullie zijn nu bang.

Demoniseer je angst niet,
laat je er niet door beheersen.

Laat haar tegen je spreken.

Luister naar de wijsheid.

Leer nu glimlachen met je ogen.

Ik zal je helpen,
als je naar me luistert…