Grijs en ongelijk of groen en sociaal?

Grijs en ongelijk of groen en sociaal?

10 keer duurzaam uit de crisis – Economen Kees Vendrik en Hans Stegeman van Triodos

Grijs en ongelijk of groen en sociaal: voor welke richting kiezen we? Want vast staat dat als de economie straks weer aantrekt, we zelf die richting bepalen. In hun visiepaper ‘reset the economy’ stellen Hans en Kees een concrete agenda op voor een veerkrachtig en inclusief herstel.

De economie van straks, in 10 kernpunten volgens deze economen van waardengedreven bank (*) Triodos:

  1. We moeten bouwen aan een veerkrachtige economie
  2. De crisis onderstreept het belang van sociaal en groen ondernemerschap
  3. Een gedifferentieerde economie is steviger
  4. Het is belangrijk om te investeren in een eerlijker economie, ook voor de flexwerkers en kleine zelfstandigen
  5. Er is een groeiend bewustzijn over de herkomst van onze spullen en ons voedsel
  6. We moeten inzetten op het versterken van de biodiversiteit
  7. We kunnen niet zonder de overheid
  8. …Maar die overheid zal wel duurzame keuzes moeten maken
  9. De opbouw na de crisis en een sterke klimaatagenda gaan goed samen
  10. Banken en financiële instellingen: investeer in duurzaamheid

(*) “Waardengedreven banken zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de kredieten die ze geven en de investeringen die ze doen, altijd ten goede moeten komen aan de samenleving en de natuur, zegt Stegeman.

“Het is bemoedigend dat er wereldwijd steeds meer banken opkomen die dat besef in hun hart en ziel hebben. En ook dat bij de meer mainstream banken het inzicht ontstaat dat een focus op alleen financieel resultaat, te beperkt is en schade toebrengt aan de bredere en essentiële waarden.

Zo geven steeds meer banken handen en voeten aan positieve verandering. En aan de opbouw van een duurzame, circulaire en evenwichtige economie.”